Jesteś tutaj:   Strona główna O firmie Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje

Pragniemy poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.:
„Elektroniczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą GS Agnieszka i Robert Sip Spółka Jawna a partnerami handlowymi”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Opis projektu:
Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wymiany danych, składającego się z sześciu modułów funkcjonalnych dla potrzeb automatyzacji procesów składania zamówień i rozliczeń zachodzących pomiędzy firmą GS Agnieszka i Robert Sip Spółka Jawna a jej partnerami handlowymi.

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą GS Agnieszka i Robert Sip Spółka Jawna a podmiotami współpracującymi poprzez integrację systemów informatycznych prowadzącą do automatyzacji współpracy B2B. W ramach projektu zostaną opracowane rozwiązania informatyczne, które umożliwią automatyczną realizację procesów biznesowych oraz poprawią organizację partnerów handlowych, przyczynią się do usystematyzowania oraz przyspieszenia przepływu informacji pomiędzy firmą GS Agnieszka i Robert Sip Spółka Jawna a jej partnerami, co w rezultacie wpłynie na ich wydajność, obroty oraz ilość i jakość świadczonych usług. Zaplanowane rozwiązania informatyczne zostaną opracowane i wdrożone w odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowania zgłoszone przez wszystkie strony współpracujące.

Okres realizacji projektu: 01.07.2011 – 30.04.2013

Dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym na wykonawstwo projektu:
Zapytanie ofertowe GS – 16.08.2011
Specyfikacja techniczna – 17.08.2011
Formularz ofertowy GS – 16.08.2011


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Instytucja zarządzająca: www.mrr.gov.pl

Zapraszamy
do naszych oddziałów
pokaż wszystko

Centrala

ul. Dworcowa 1b,
63-430 Odolanów
tel. (62) 733 30 40
fax: (62) 733 26 30
e-mail: biuro@gs.net.pl

Dział obsługi klienta

Patrycja Sip
Obsługa Klientów Hurtowych

tel. (62) 733 30 40 (wew. 33)
tel. kom. 668 199 535
e-mail: p.sip@gs.net.pl

Dział obsługi klienta

Jolanta Kołodziej
Obsługa Klientów Detal.

tel. (62) 733 30 40 (wew. 30)
tel. kom. 666 035 390
e-mail: j.kolodziej@gs.net.pl

pokaż mapę

Jak dojechać

GS Odolanów - mapa
Projekt i realizacja:
Webpoland
Copyright © 2023 by GS. Wszelkie prawa zastrzeżone.